سامانه رسیدگی به در خواست ها و شکایات بمنظور دریافت و بررسی پیشنهادات ، نقطه نظرات ، انتقادات و شکایات کاربران ، خریداران و طراحان گرامی جهت ارزیابی ، ارزشیابی عملکرد ، ارائه خدمات بهتر، ارتقاء و بهبود عملکرد گروه گناوه لند از لحاظ سرعت ، دقت ، انظباط کاری ، ارتقاء کاری و سیستمی ، شفافیت ، ضابطه مداری، توجه و حساسیت در طراحیها و ثبت محصول، کنترل انظباط مالی و نهایتاً تحقق اهداف عالیه نظام مقدس جمهوری اسلامی ایران ایجاد شده است.
کاربران ، مشتریان و طراحان عزیز می توانند نقطه نظرهای خود را از طریق شماره تلفن ( 09170533030  ) یا از طریق ایمیل (info@genavehland.com) و یا ارتباط از طریق فرم تماس با ما به ما منعکس نمایند .